Ideon Science Park | 223 62 Lund, Sweden

Resanitec tecknar avtal med Birka BioStorage

Resanitec tecknar avtal med Birka BioStorage
20 January, 2017 admin

Resanitec AB tecknar samarbetsavtal med Birka BioStorage AB, en biobank och logistikcentral för lagring av forskningsprover i Lund.

Avtalet innebär att Resanitec tillhandahåller regelbundna rengöringstjänster för Birkas lokaler och utrustning enligt gällande kvalitetskrav. Avtalet är femårigt och kommer att uppdateras under 2018 med avseende på Birkas planerade anläggning.

För mer information, kontakta: anna.gisselsson@resanitec.com

Om Birka BioStorage: Birka BioStorage är Europas första GMP-certifierade logistikcentral för hantering av biologiska och icke biologiska prover, som bl. a. cellbanker, API, klinisk prövnings produkter, referensprov och projektdokumentation. Bolagets anläggning i Lund är inspekterad av Läkemedelsverket och uppfyller gällande GMP och GDP regler. Uppdrag är bl. a att ge kunderna ett kontinuerligt 24/7/365 logistikstöd, så som provförvaring, global insamling och distribution, vilket sker under kontrollerade klimatförhållanden, mellan +30°C till -190°C.   

För ytterligare information kontakta:
Ali Ismail, VD
Email: ali.ismail@birkabiostorage.com