Ideon Science Park | 223 62 Lund, Sweden

Resanitec inleder samarbete med Miclev

Resanitec inleder samarbete med Miclev
26 October, 2017 admin

Resanitec AB i Lund och Miclev AB i Limhamn har inlett ett samarbete kring varor och tjänster inom säkerställande av godkänd hygien i klassade lokaler.

Resanitec AB och Miclev AB är verksamma inom ett gemensamt kundsegment när det gäller rengöring och hygienkontroll inom branscher med höga hygienkrav. Detta gäller exempelvis renrum, forsknings-, utvecklings- och produktionslokaler för bioteknik, farmaci, medicinteknik och livsmedel. Resanitec erbjuder sina kunder ett program för provtagning och analys av lyft, ytor, vatten samt produkter och ser här en stor fördel i att arbeta med ett företag som Miclev, vilket erbjuder varor och tjänster med mycket hög kvalitet inom segmentet. Bolagen ser också möjligheter i att samarbeta i kundprojekt kring utbildning.

Fotnot:
Miclev AB försörjer den nordiska marknaden med diagnostiska produkter för industriell och klinisk mikrobiologi.
Resanitec AB erbjuder tjänster som främjar god hygien i miljöer som kräver hög grad av renhet och säkerställda skydd mot kontaminering.