Ideon Science Park | SE-223 70 Lund, Sweden

Miljö banner

Miljö banner
22 February, 2017 admin

Miljökontroll

Inom reglerade miljöer ställs höga krav på hygien och arbetsmiljö. Vi på Resanitec hjälper våra kunder att upprätthålla en lämplig plan för kartläggning av eventuella risker för kontaminering av verksamhetslokaler, baserat på myndighets- och branschkrav.