Ideon Science Park | SE-223 70 Lund, Sweden

Sanering

Sanering

Inom reglerade miljöer kan behov uppstå av total sanering av alla ytor i en produktionslokal, såsom golv, väggar, tak, inredningar och maskiner. Resanitec hjälper sina kunder att genomföra omfattande rengöringsprogram, som rutin eller på förekommen anledning efter en ombyggnad, en olycka eller mellan två olika produktionstillfällen.

  • Vi använder anpassade redskap och godkända rengöringsmedel.
  • Våra kontrollingenjörer genomför mätningar och provtagningar för att säkra resultat och godkännandekriterier.
  • Hela processen dokumenteras enligt kundens tillämpade kvalitetssystem.

Beställ tjänst