Ideon Science Park | SE-223 70 Lund, Sweden

Produkt och råvara

Kontroll av råvara och produkt

Resanitec hjälper dig att ha full kontroll över dina processer genom monitorering av mikrobiologi i alla steg från råvara till produkt.

Vår tillgänglighet och engagemang i ditt projekt
Inget utvecklings- eller tillverkningsprojekt är helt likadant. För att kunna analysera varje prov på ett korrekt sätt krävs både tillgänglighet och engagemang från vår sida. Vi lägger stor vikt vid att arbeta ihop med kunden för att kunna leverera de bästa analyserna för varje produkt. Typen av uppdrag spänner från analyser av processvatten till en färdig produkt. Med de givna förutsättningarna i varje projekt planerar och utför vi analyser enligt gällande standard för mikrobiologisk monitorering.

  • Läkemedel enligt Eudralex
  • Kosmetika enligt Eudralex
  • Medicintekniska produkter enligt ISO 13485
  • Livsmedel enlig HACCP

Metoder som utföres under EU Farmakopé 9.4

  • Bioburden
  • Specifika mikroorganismer
  • Sterilitet
  • Endotoxin
  • Konserveringstest