Ideon Science Park | SE-223 70 Lund, Sweden

Miljökontroll

Miljökontroll

Resanitec erbjuder omfattande program för klassificering och validering av renhetskontrollerad miljö enligt gällande standarder och kundkrav.

Resanitecs expertis ligger inom att identifiera risker inom hygien och stödja våra kunder med lämpliga lösningar.

Inom reglerade miljöer ställs höga krav på miljökontroll och spårbarhet. Vi på Resanitec hjälper våra kunder att upprätthålla en lämplig plan för kartläggning av eventuella risker för kontaminering av verksamhetslokaler. Detta omfattar validering av renrum, samt rutinmässig kontroll av klassificerade lokaler. Våra metoder är skrivna enligt relevanta europiska standarder och anpassas efter kundspecifika behov.

 • Certifierad och validerad utrustning och material används vid provtagning och analys.
 • Vi analyserar partiklar och mikrobiologiska prover från luften i vila och vid operativt läge.
 • Vi analyserar mikrobiologiska prover från ytor, textilier och vätskor.

Metoder

 • Bioburden – EU Farmakopé 9.4
 • Specifika mikroorganismer – EU Farmakopé 9.4
 • Endotoxin – EU Farmakopé 9.4
 • Aktiv och passiv provtagning av luftburna partiklar – ISO 14698
 • Provtagning ytor – ISO 14698
 • Partikelräkning – ISO 14644-1
 • Luftflöde och luftomsättning –  ISO 14644-3
 • Integritet av HEPA-filter –  ISO 14644-3
 • Lufttryck – ISO 14644-3
 • Luftflödesriktning och visualiseringstest – ISO 14644-3
 • Temperatur