Ideon Science Park | SE-223 70 Lund, Sweden

Hygienkontroll

Hygienkontroll

Resanitec erbjuder snabba och effektiva åtgärder inom hygienkontroll. En kartläggningsfunktion visar vägen till tydlig riskidentifiering, varefter ett åtgärdsprogram föreslås våra kunder.

Vi identifierar och eliminerar orsakerna – inte bara konsekvenserna

  • Våra specialutbildade medarbetare följer noggrant rutinmässiga eller akuta rengöringsprogram.
  • Vi använder beprövad och certifierad rengöringsutrustning och validerade desinfektionsmedel.
  • Vi sanerar, rengör och desinficerar ytor från golv till tak, utrustning, verktyg, maskiner och specialkläder.
  • Vi dokumenterar allt arbete i egna eller i kundspecifika protokoll.
  • Vi utrustar kundens lokaler med hygienartiklar och rengöringsredskap.

Metoder

  • Mikrobiell provtagning
  • Validering av rengöringsteknik
  • Validering av rengöringsutrustning
  • Validering av desifektionsmedel
  • Kvalificering av arbetskläder