Ideon Science Park | SE-223 70 Lund, Sweden

Avfallshantering

Avfallshantering

Resanitec har kunskap och metodik för insamling, sortering och destruktion av farligt avfall, som produceras av t ex sjukvården, läkemedelsindustrin eller annan verksamhet som kan behöva en varsam och lagenlig hantering av avfall.

  • Vår personal är utbildade i klassning och hantering av farligt avfall. Vi väljer rätt metod, förvaringsbehållare och rutiner.
  • Vi följer instruktioner och regler för hantering av farligt avfall.
  • Vi samarbetar med marknadens ledande aktör inom transport och deponi av farligt avfall.

Beställ tjänst