Ideon Science Park | SE-223 70 Lund, Sweden

Tjänster

Resanitec tillhandahåller expertiskunskap inom lokal- och processhygien.

Vi erbjuder supporttjänster inom hygienkontroll, genom att kombinera kartläggningsfunktionen med åtgärdsprogram. Våra program för god hygien inkluderar analys av risker och identifiering av misstänkta källor till förorening, åtgärder, samt återkommande provtagning för att bekräfta resultat.

Vi arbetar enligt ett kvalitetssystem för full spårbarhet och kontinuerligt förbättringsarbete.

Tjänster från Resanitec

Resanitec erbjuder tjänster som främjar god hygien i miljöer som kräver hög grad av renhet och säkerställda skydd mot kontaminering.

Miljökontroll

Provtagning och analys av lokaler med miljökrav.

Läs mer

Produkt och råvara

Mikrobiologisk analys av råvaror, intermediat och produkter.

Läs mer

Hygienkontroll

Anpassade hygienprogram till lokaler med miljökrav.

Läs mer

Utbildning

Skräddarsydd utbildning för varje uppdrag.

Läs mer

Sanering

Vid oförutsedda händelser eller omläggning av produktion.

Läs mer

Avfallshantering

För en smidigare process tar vi oss an hela uppdraget.

Läs mer