Ideon Science Park | SE-223 70 Lund, Sweden

Utbildning

Utbildning

Resanitec erbjuder sina kunder teoretiska och praktiska utbildningar inom rengöringsteknik, hygienkontroll och riskhantering. Våra medarbetare har en lång erfarenhet inom branschen och kan förmedla kunskap såsom ”hands on” praktisk utbildning.

Exempel på utbildningsmoment:

  • Teoretisk baskunskap om hygienpåverkan, riskhantering och förebyggande systematiskt arbete.
  • Rengöringsteknik, att välja rätt medel, redskap och metodik.
  • Hygienkontroll, identifiering av riskkällor med hjälp av provtagning, analyser och utvärdering av resultat.

Våra utbildningar genomförs i egen simulerad miljö, där deltagare får öva fram teknik i kombination med teoretisk information. Alla utbildningar kan anpassas efter kundens önskemål och verksamhetens ändamål och krav.

Kontakta oss gärna för att få hjälp med kontinuerligt utbildningsprogram för er personal


Resanitecs utbildningsmodell

Resanitec utbildningsmodell

Order Service