Ideon Science Park | SE-223 70 Lund, Sweden

Kvalitet

Resanitec utför sina tjänster enligt:

  • Good Manufacturing Practice (GMP)
  • Good Laboratory Practice (GLP)
  • Relevanta kvalitetssystem för prov- och datahantering (ISO)
  • Kundspecifika krav

Internutbildning:

Vår välutbildade personal har en grundläggande GMP- och renrumsutbildning. Detta kompletteras vid behov med en kundspecifik utbildning, för att passa till just era krav.

Personal som utför miljökontroll utbildas externt samt följer gällande standarder; ISO 14644 och ISO 14698. Personalens utbildning följs upp och dokumenteras i Resanitecs kvalitetssystem.

Resanitecs Utbildningstriangeln

Senaste nyheter

Kontakta Resanitec
Tjänster från Resanitec

Resanitec erbjuder tjänster som främjar god hygien i miljöer som kräver hög grad av renhet och säkerställda skydd mot kontaminering.

Miljökontroll

Provtagning och analys av lokaler med miljökrav.

Läs mer

Produkt och råvara

Mikrobiologisk analys av råvaror, intermediat och produkter.

Läs mer

Hygienkontroll

Anpassade hygienprogram till lokaler med miljökrav.

Läs mer

Utbildning

Skräddarsydd utbildning för varje uppdrag.

Läs mer

Sanering

Vid oförutsedda händelser eller omläggning av produktion.

Läs mer

Avfallshantering

För en smidigare process tar vi oss an hela uppdraget.

Läs mer