Ideon Science Park | Delta 5 SE-223 70 Lund, Sweden

Resanitec – Specialist på hygienkontroll

Letar ni en specialist på hygienkontroll?

Resanitec erbjuder tjänster som främjar god hygien i miljöer som kräver hög grad av renlighet och skydd från föroreningar. Med vår kunskap och olika analysverktyg, hjälper vi våra kunder att identifiera källor till hygienpåverkan, åtgärdar och kontrollerar att förebyggande insatser motverkar uppkomsten av nya risker.

Tjänster från Resanitec

Resanitec erbjuder tjänster som främjar god hygien i miljöer som kräver hög grad av renhet och säkerställda skydd mot kontaminering.

Miljökontroll

Provtagning och analys av lokaler med miljökrav.

Läs mer

Produkt och råvara

Mikrobiologisk analys av råvaror, intermediat och produkter.

Läs mer

Hygienkontroll

Anpassade hygienprogram till lokaler med miljökrav.

Läs mer

Utbildning

Skräddarsydd utbildning för varje uppdrag.

Läs mer

Sanering

Vid oförutsedda händelser eller omläggning av produktion.

Läs mer

Avfallshantering

För en smidigare process tar vi oss an hela uppdraget.

Läs mer

Nyheter från Resanitec

Bransch-nyheter, nyheter om bolaget och annat.